PAROLI

Agra, ražīga un kvalitatīva kartupeļu šķirne, B tips.