(+371) 26517817 (+371) 26551628 piekalnes@piekalnes.lv “Akoti”, Vijciema pagasts

SIA “PIEKALNES”
Reģ. Nr 44101023234
“Akoti”, Vijciema pagasts, LV – 4733
E- pasts: piekalnes@piekalnes.lv
Mārcis Pakalns (+371) 26551628
Ināra Pakalna (+371) 26517817

AS “Citadele banka”
PARXLV22
LV25PARX0013638230001